Antropozófus foggyógyászat

Az antropozófiás foggyógyászat az antropofózus medicina egyik szakorvosi ágazataként értelmezendő.

Alapvető eleme a bizalomra épülő orvos-beteg viszony, melyből az emberi lét fizikai és metafizikai síkjainak egyéni diagnosztikája által ugyanilyen egyéni terápia alakítható ki.

Az antropozófiás foggyógyászat feladata, ugyanúgy, mint a természettudományos-hagyományos fogászaté is, hogy a testi-fizikai síkot diagnosztikailag feldolgozza és a modern fogorvoslásnak a különböző területekre kiterjedő megoldásait a terápiában alkalmazza.

Ezen túlmenően, az antropozófiás fogorvoslás diagnosztikája és terápiája kiterjed a következő, magasabb síkra is, melyet Élet- Szervezetnek nevezünk. Ezen a síkon az emberi szervezet fizikai anyagai egy élő testet képezve állnak össze.

Az Élet- Szervezet hatásai többek között az anyagcsere, a növekedés és a regeneráció fiziológiás folyamatai által mutatkoznak.

Ezen a szinten találjuk az egészség fejlődésének alapjait és az öngyógyítási erőket.

Továbbá, az ember észlelő-érzékelő képességéből adódik egy, a fizikai-és az Élet- Szervezet síkokat kibővítő és kiegészítő szint, a lélek síkja. Ennek az alapigazságnak megfelelően alakult ki az utóbbi évtizedekben a pszichoszomatikus medicina. A páciens belső lelki élete, közérzete, félelmei, hiányai és reményei mind jelentőséggel bírnak úgy a betegségek kialakulásainál, mint azok gyógyulásánál.

A minden szintet domináló, öntudatos instancia nem egyéb, mint az ember egyéni, életrajzot alkotó énje. Kreatív autonómiájának szellemi síkja ez, mely egyben a saját egészségének zálogává is válhat.

Az individuális embernek az a fajta szemlélete, mely tekintettel van ezen négy ismertetett szervezeti síkra (Test, Élet, Lélek és az Én) az antropozófus medicinát egy egységben gondolkodó, a teljességet figyelő gyógyászatként ábrázolja. Az antropozófus fogorvos számára ez a kiindulópontja annak a szellemi tudományokat és diagnosztikus-terápiás ismereteket összesítő tudományágnak, melyet teljességet vizsgáló fogászatnak nevezünk.

dr. Wolfgang Güldenstern